Politechnika Poznańska

Jeśli abiturient marzy o porządnych studiach z nauk ścisłych, to koniecznie pod uwagę powinien wziąć Politechnikę Poznańską. Misją tej uczelni jest bowiem kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, a także przy współpracy z przyszłymi pracodawcami. Władze uczelni chciałyby stworzyć czołowy w […]