Historia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Historia Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu sięga roku 1919, kiedy to pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Heliodor Święcicki, zaczął starania o powołanie do życia wydziału medycznego. Sam będąc lekarzem położnikiem i ginekologiem, doskonale rozumiał potrzebę i wagę kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy. W październiku 1919 roku w ramach pierwszego Wydziału Filozoficznego, utworzono Studium Farmaceutyczne, które stało się […]