Cyfrowa Szkoła Wielkopolska

Środki unijne płyną szerokim strumieniem do Polski, wypełniając lukę dofinansowania tego, czego nie może dofinansować samorząd i rząd. Wśród potrzeb wymagających wsparcia finansowego znajduje się edukacja. Przestarzałe systemy i platformy nie dają możliwości pełnego wykorzystania zasobów teleinformatycznych uczniom i nauczycielom. I właśnie naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 w […]